AHelp

1. Giới thiêu dịch vụ

- Mô tả: Chia sẻ tài khoản AHelp: AHelp là Tiện ích kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp với mong muốn hỗ trợ thuê bao MobiFone gửi yêu cầu giúp đỡ đến người thân, bạn bè khi gặp các tình huống phổ biến mà thuê bao có thể gặp phải như: hết airtime trong tài khoản, hết data, hết phút thoại hoặc khi có nhu cầu xin hỗ trợ chuyển airtime tài khoản, mua tặng gói cước thoại, data, từ người thân sang số thuê bao của mình… Việc hỗ trợ kịp thời giúp tránh tối đa việc gián đoạn sử dụng của khách hàng.

- Đầu số cung cấp: 9028

- Địa chỉ website/wapsite: http://a-help.vn

2. Đối tượng cung cấp

- Kênh cung cấp: tin nhắn(SMS), USSD, Website, Wapsite.

2. Đối tượng cung cấp

- Dịch vụ được cung cập cho tất cả các thuê bao di đông trả trước của MobiFone đang hoạt động 02 chiều.

- Không phải thuê bao Fast Connect.

- Phạm vi toàn quốc.

3. Điều kiện sử dụng dịch vụ

a. Đối với thuê bao thực hiện chia sẻ

- Phải là thuê bao trả trước có thời gian hoạt động tối thiểu 45 ngày tính từ thời điểm kích hoạt thuê bao đến thời điểm thực hiện giao dịch.

- Thuê bao đang hoạt động 02 chiều tại thời điểm thực hiện giao dịch.

- Số tiền + phí chia sẻ lớn hơn hoặc bằng số dư trong tài khoản chính.

b. Thuê bao nhận chia sẻ

Thuê bao trả trước đang hoạt đông 02 chiều tại thời điểm nhận chia sẻ.

Nguyên tắc tính cước

a. Quy định về hạn mức

  • Chuyển tiền: Mỗi giao dịch chuyển tối thiểu 5.000đ/giao dịch, là bội số của 1.000 và không quá 100.000đ/giao dịch.
  • Mỗi thuê bao chuyển/nhận chia sẻ không quá 200.000đ/ngày.
  • Số tiền chuyển phải là bội số của 1.000đ.
  • Hàng tháng (Từ ngày 01 đến hết ngày cuối tháng), mỗi thuê bao chuyển/nhận chia sẻ tối đa không quá tổng số airtime 3.000.000đ.
  • • Chuyển gói thoại data: Mỗi thuê bao thực hiện tối đa 05 giao dịch chuyển tặng hàng tháng với mỗi loại hình thức gói cước thoại, data.
  • • Mỗi thuê bao nhận tối đa 05 giao dịch tặng hàng tháng với mỗi loại hình thức gói cước thoại, data.

b. Quy định về mức phí

- Chỉ áp dụng đối với tài khoản chính của thuê bao.

- Cưới phí cho mỗi giao dịch chuyển tiền: 15% số tiền chuyển.

Ví dụ: Thuê bao A chia sẻ 100.000đ tài khoản chính cho thuê bao B thì thuê bao B sẽ nhận được 100.000đ tài khoản chính và thuê bao A sẽ phải trả phí chia sẻ là 15.000đ.

Ghi chú:

- Hạn mức sử dụng không bao gồm phí dịch vụ.

- Thời gian tính hạn mức ngày áp dụng từ 0:00:00 đến 23:59:59 cùng ngày.