Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu và chưa được tạo mật khẩu, khách hàng bấm như sau: *9028*SĐT người nhận*Số tiền/ Mã gói# bấm Call/OK

Giao dịch chuyển tiền hoặc gói thoại/data đầu tiên sẽ được chia sẻ thành công, sau đó Hệ thống sẽ gửi tin nhắn chưa mật khẩu được khởi tạo riêng cho khách hàng.

Chuyển tiền khi đã có mật khẩu

  • Cách 1:  Khi khách hàng được cấp mật khẩu, muốn chuyển tiền hoặc gói thoại/data thì từ bàn phím điện thoại, thao tác như sau:

*9028*SĐT người nhận*Số tiền/Mã gói*Mật khẩu# bấm Call/OK

  • Cách 2: Khách hàng bấm *9028# Call sau đó chọn nhánh 1 và làm theo hướng dẫn